Skip to content back to nav
 
 

Studerende

praktik.jpg

Læs om Klub Egedal som praktiksted

Klub Egedal har 8 fritids-og ungdomsklubber med tilsammen ca 1925 børn og unge mellem 10 og 18 år, fordelt rundt i kommunen.

På klubberne modtager vi børn indenfor normal området og arbejder med inklusion i forhold til diagnose børn og fokus børn.

Klubberne har åbningstid individuelt mellem 11.30-22.30. I skoleferier kan der være ændringer i åbningstiden.

På alle klubber er der pædagogisk uddannet personale og pædagogmedhjælpere samt kontorpersonale.

Den daglige leder eller praktikvejlederen er kontaktperson på den enkelte klub.

Som studerende i Klub Egedal vil du få mulighed for at få en varieret og lærerig praktik, uanset hvilken praktik du er i, og du vil være i et team af dygtige medarbejdere/pædagoger og vil få rig mulighed for at udfolde dig i den pædagogiske praksis.

Du vil være en del af en klub der er i rivende udvikling og har en vision for fremtiden.

Du vil derudover møde en vejleder, samt en personalegruppe der har et højt fagligt niveau, er engagerede og som følger med i udviklingen på det pædagogiske område.

I Klub Egedal arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Vi arbejder med at styrke børn og unges sociale kompetencer. Vi vægter nærvær og samvær med troværdige voksne således, at det enkelte barn har mulighed for at udvikle sin identitet og sit selvværd, for derigennem at kunne danne ligeværdige relationer.


I Klub-Egedal samarbejder vi på tværs i forskellige netværk, bla. Idræts, It-værksteds, praktik, sundhed, musik og rollespil netværk.

Vi samarbejder desuden med andre faggrupper: Skoler, Sfo'er, SSP, CSS (center for social service) Ung Egedal, områdebestyrelser, samt forældreråd.

Når du som studerende kommer på dit første besøg på vores klub, forventer vi at du har  læst om vores klub på vores hjemmeside. Ligeledes forventer vi at du sætter dig ind i hvilken aldersgrupper vi arbejder med.

Du vil blive vist rundt på klubben af din praktikvejleder og samtidig få hilst på resten af personale gruppen.

Du og din praktikvejleder vil snakke lidt om gensidige forventninger og du vil have mulighed for at få svar på spørgsmål.

Du vil få udleveret en mappe med relevante informationer om den enkelte klub.

Du skal underskrive tilladelse til indhentning af straffe-og børne attest.

Desuden vil vi snakke arbejdsplan og om du har særlige behov vi skal tage hensyn til.

Ved praktik start ligger der en arbejdsplan klar, og de første uger skal du rundt i klubben og lære huset at kende, både personale, værksteder/aktiviteter og praksis.

Når du starter i praktik vil du modtage vejledning af din praktikvejleder 1 time om ugen. Denne time har du alene med din vejleder og den tilrettelæggelse i samråd med din vejleder. Du kan derudover altid henvende dig til dine kollegaer og spørge om råd og vejledning når og hvis du har brug for det.

Som praktikvejleder er man forpligtet til at være informeret om praktik kravene inden for pædagoguddannelsen, derfor er det Klub Egedals mål at alle vejledere skal tage Praktik Diplom uddannelsen. Slut 2013 har foreløbig 3 klubber vejledere der har uddannelsen.

Når du starter din praktik forventes det at du viser interesse, engagement og er åben og klar til nye udfordringer. Du skal selv gennem aktiv deltagelse og egen handling og refleksion som er en forudsætning for læreprocessen, hvad pædagogisk arbejde er.

I Klub Egedal har vi fokus på alle linjefag men de enkelte klubber har forskellig værksteder med forskellig fokus. Derfor er det en god ide at tjekke den enkelte klub ud inden du vælger praktiksted hvis du har et bestemt linjefag du vil arbejde ud fra.....

Dog arbejder alle klubber med Sundhed, Krop og Bevægelse, samt Inklusion og Trivsel.

Vi tilbyder Børn og Unge som specialisering.

Da praktikken er den praktiske pædagogiske del af din uddannelse stiller UCC krav om hvad din praktik skal indeholde og hvilke kompetence mål, hvilke centrale kundskaber og færdigheder der skal arbejdes med?

Læs mere om de krav som UCC stiller til praktikken som du som studerende skal vurderes ud fra i den enkelte praktik.

Læs det på den enkelte klubs praktikbeskrivelse på seminariets hjemmeside.