Skip to content back to nav
 
 

Klubbens profil

Veksø Klub1.png

Områdets pædagogiske principper og værdier:

Områdets institutioner er underlagt FN´s Børnekonvention, Dagtilbudsloven, Egedal kommunes Almene Børne - og Unge Politik samt Egedal Kommunes Børne - og Unge Politik for børn med særlige behov.

Med baggrund i disse har Området udarbejdet et Værdigrundlag, som tager sit udgangspunkt i 5 nøglebegreber, som er vedtaget for Egedal kommunes ansatte:

Helhed, Respekt, Engagement, Ansvarlighed, Resultatorientering og handlekraft.

Veksø fritids- og ungdomsklubs vision er:

  • At gør det attraktivt at være barn/ung i veksø.
  • At lære børn/unge i veksø respekt for sig selv, for sine medmennesker, samt disses værdier og forskelligheder.
  • At skabe helhed i børene/de unges liv.
  • At være eksperimenterende og nyskabende.

Vort mål for børnene: At fastsætte mål og rammer for tilbudtes arbejde med den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge. Vi sætter fokus på venskaber, kammeratskaber, det gode ungdomsliv, samt en god omgangstone. 

Vort mål for de voksne: Fortsat udvikling igennem netværks interessegrupper, kurser og foredrag. 

Hverdagsprogram og faste aktiviteter: Idræt i veksø multihal hver Mandag, Tirsdag og Onsdag.

 

Madpolitik :Gulerodssnitter serveres hver dag gratis i baren. I barens åbningstider serveres der bl. andet frugt, frugtkiks, rugbrødsmadder med diverse pålæg m.m. Mellem kl. 15.00 og 16.00 er det muligt at købe varme retter, som f.eks. grovtoast med kylling.

 

Faktuelle oplysninger:

Antal børn i institutionerne i alt: 195 børn og unge.

Organisering af grupper:115 i fritidsklub og 80 i ungdomsklub.

Antallet af børn pr. medarbejdere med pædagogiske opgaver: 22 børn.

 

Andel pædagogisk uddannet: Der arbejdes med lønsumsstyring og aflønning efter principperne for Ny Løn, ligesom timetallet søges fordelt i forhold til antallet af indskrevne børn. Der er 4 uddannet og 2 ikke uddannet.

 

Lokaler og indretning:

  • Indendørs areal pr. barn :1,5 m2 
  • Udendørs legeareal:600 m2