Skip to content back to nav
 
 

Vision

Vision

Sådan ser vi fremtiden.

 

VISION

"At sætte nye standarder inden for klubtilbud i Danmark"

Vi ønsker at være banebrydende inden for det fritids- og ungdomspædagogiske felt, det fritidsaktive liv og være bindeled mellem hele lokalmiljøets borgere. Dette handler ikke kun om en pædagogisk praksis, men om at være ambassadør for kultur og fritid. 
 

MISSION

"Danne bro mellem børne- og voksenliv"

Vores vigtigste formål er at udvikle børn og unge til robuste og empatiske individer, der er nysgerrige på livet og som mestrer basale relationelle kompetencer. Vi skal udnytte potentialet i lokale samarbejdsflader, etablere formaliseret samarbejde med relevante medspillere og styrke nærmiljøets fællesskab gennem en fagprofessionel praksis og kulturelle events for alle byens borgere.