Skip to content back to nav
 
 

Koloni politik

Dokumenter.jpg

Springbrættets overordnede pædagogiske formål og vilkår for kolonier.

 

FORMÅL
Springbrættets kolonier har til formål, at skabe udvikling hos det enkelte barn eller børnegrupper som deltager på kolonien. Denne udvikling kan rumme differentierede kompetencer afhængig af barnets oprindelige udgangspunkt eller koloniens særlige indhold.

Springbrættets pædagogiske tilgang til kolonier er, at bryde med hverdagens mønstrer og vaner, ved at skabe en ny kontekst for det enkelte barn eller gruppe, hvor de kan agere uden at være låst i en fast rolle. Dette kan understøtte barnet eller gruppen i at indtage nye og mere autentiske roller i forhold til deres eksisterende relationelle kontekst.

Det relationelle aspekt er en essentiel del af koloniens formål og rummer flere lag, som Springbrættet arbejder målrettet for at udvikle. Her arbejdes der både på at styrke de eksisterende relationer og udvikle nye. Dette er både set i barn til barn relationen, men i lige så høj grad i relationen mellem barn og voksen, hvor læring gennem sociale interaktioner med turens rollemodeller, skal inspirere barnet til at se en ny måde at være på.
Springbrættet har fokus på udvikling af barnets sociale kompetencer, gensidig tillid til andre og værdien i at være del af et større fællesskab. Fællesskabet på kolonien skal vedholdes i den efterfølgende tid i klubben med intentionen om, at udvikle nye fælles referencerammer fra turens oplevelser og ikke mindst resultere i nye eller styrket venskaber.

Udover barnets mulige udviklingsfase på kolonien, skaber denne form for pædagogisk samvær en yderst attraktivt kulisse for pædagogen til, at få indsigt i barnets eller gruppens særlige kvaliteter og mulige udviklingspotentiale. Denne indsigt kan styrke den pædagogiske indsats på kolonien og i særdeleshed det efterfølgende arbejde i klubben.

Koloniens formål i overskrifter

-  Skabe udvikling for det enkelte barn eller grupper

-  Bryde hverdagens mønstrer og vaner

- Styrke de relationelle kompetencer og udvikle barnets personlige autenticitet

-  Fokus på fællesskaber og fælles referencerammer gennem oplevelser

-  Skabe større pædagogisk indsigt i det enkelte barn og grupper

 

VILKÅR
Springbrættets kolonier skal planlægges og afvikles i intentionen om, at alle klubbens medlemmer kan foretage et aktivt tilvalg af kolonien, set ud fra et økonomisk og indholdsmæssigt perspektiv. I tilfælde af det økonomiske aspekt er en udfordring for nogle børn/familier, kan klubben tilbyde økonomiske tilskud efter aftale med klubbens ledelse.

Alle klubbens kolonier tager udgangspunkt i gældende politikker og værdigrundlag, som skal afspejle indhold og tilgang til den pædagogiske praksis. Dog kompenseres der for Springbrættets eksisterende sundhedspolitik, hvor vi stadig vil tilbyde sund og nærende kost, men det vil være muligt at foretage et aktivt valg om at klubbens medlemmer kan indtage slik, sodavand, is o.lign, dog først efter frokost. Det vil altid være pædagogens vurdering af omfanget af slik indtag, og pædagogen kan og skal sætte grænser for dette, hvis det vurderes at det normale forbrug overskrides. Energi-drik er ikke tilladt op klubbens kolonier.

Alle kolonier har et skemalagt program, som alle medlemmer skal være en aktiv del af. Dette program er udarbejdet efter koloniens indhold og didaktiske overvejelser. Der vil ligeledes være konkrete og udmeldte regler ift. sengetider, mobiltelefoner, færdsel i grupper, mødetider o.lign., som gælder for den aktuelle koloni.