Skip to content back to nav
 
 

Facebook

Facebook.png

Følg os på Facebook

På klubbens Facebooksiden, kan du følge med i alt fra hverdags aktiviteter, fester, kolonier og ikke mindst få venlige påmindelser om kommende deadlines eller anden praktisk info.

Følg Springbrættet på Facebook... klik på link: https://www.facebook.com/FCspringbraettet

 

FORMÅL
Springbrættets Facebookside har til formål at være en let tilgængelig kommunikationsplatform mellem Springbrættet og forældre eller andre interessenter. Intentionen er at sikre den fornødne information ift. klubbens drift og skabe transparens mellem klubbens tilbud og eksterne parter.

Springbrættets Facebookside skal ligeledes fungere som klubbens markedsførings organ. Dette er både for at øge sandsynligheden for at alle klubbens medlemmer er bevidste om klubbens udbud af aktiviteter, events og kolonier, men i lige så høj grad i hensigten om at sælge klubben til potentielle nye medlemmer og samtidig styrke klubbens legitimitet.

Vi anskuer ligeledes et potentiale i at kunne styrke tilknytningsforholdet til klubben gennem et fællesskab og et fælles interesseområde, hvor både medlemmer, forældre og andre interessenter kan spejle sig i klubbens opslag.

I et fagprofessionelt perspektiv skal klubbens Facebookside ligeledes understøtte synlighed af klubbens tilbud og fremstå som inspirationskilde for samarbejdspartnere og andre klubtilbud.

I et praktisk og økonomisk perspektiv er klubbens Facebookside den hurtigste, letteste og billigste løsning til både nyhedsflow og markedsføring.

FOTO ONLINE
Springbrættet arbejder efter et skærpet fokus på brugen af foto online. Af samme årsag skal alle forældre logge ind i klubbens administrationssystem og tilkendegive, om de giver tilladelse til at klubben må tage nærbilleder af deres barn og om billedet kan bruges af klubben. Klubben skal sikre at der ikke bliver taget billeder og postet billeder af børn, hvor forældrene ikke har givet tilladelse til dette formål.

Alle billeder skal kun bruges til synliggørelse af klubbens tilbud og til at skabe interesse for aktiviteter, events og kolonier. Dette skal kendetegnes af, at alle billeder der postes skal være i kategorien situationsbilleder.

"Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være medlemmer til et stævne, gæster til en fest, legende børn eller stemningsbilleder fra en koloni"

Det er kun klubbens kamera, GoPro eller arbejdstelefoner der kan benyttes til at tage billeder. Det er ikke tilladt at tage billeder eller opbevare billeder fra klubben eller af klubbens medlemmer på private telefoner eller andre devices. Som udgangspunkt tages alle billeder af klubbens it-team eller ledelse, men der kan dispenseres for dette hvis det cleares med ledelsen.

BEMÆRK!
Springbrættet anbefaler, at alle Facebook brugere er minimum 13 år (jf. Facebooks retningslinjer)