Skip to content back to nav
 
 

Egedal kommunes værdier

Værdigrundlag EK.png

Her kan du læse om Egedal kommunes værdigrundlag

Værdigrundlaget for Egedal Kommunes personalepolitik tager udgangspunkt i fem værdier:

·Helhed

·Respekt

·Engagement

·Ansvarlighed

·Resultatorientering og handlekraft.

 

Konkretisering af værdierne

 

RESPEKT

Vi udviser respekt, når

 • samarbejdet på tværs i organisationen mellem ledelse, personalegrupper,
 • politikere og borgere hviler på gensidig tillid og respekt
 • vi loyalt gennemfører politiske og ledelsesmæssige beslutninger
 • vi anerkender hinandens forskeligheder og roller
 • vi lytter og søger at forstå hinanden
 • vi giver hinanden gensidig feedback og anerkendelse
 • vi løser vores opgaver optimalt og effektivt.

 

ANSVARLIGHED

Vi udviser ansvarlighed, når

 • vi tager medansvar for fællesskabet den enkelte ansatte er en god rollemodel
 • vi tager organisatorisk og personligt ansvar for læring og udvikling
 • vi sætter fokus på områder, der bør udvikles.

 

ENGAGEMENT

Vi udviser engagement, når

 • vi udstråler energi og arbejdsglæde
 • vi forpligter os
 • vi giver klart udtryk for holdninger
 • vi yder vores bedste
 • vi anerkender nye idéer og nye måder at arbejde på.

 

HELHED

Vi skaber/understøtter helhed, når

 • vi samarbejder på tværs og fårde enkelte arbejdspladser til atse sig selv som en del af enstørre helhed
 • vi løser opgaverne, således at ansatte, borgerne, erhvervslivet og politikerne oplever, at der er helhed i opgaveløsningen
 • vi skaber en "vi"-følelse
 • åbenhed, informationsudveksling og videndeling er til gavn for alle.

 

RESULTATORIENTERING OG HANDLEKRAFT

Vi er resultatorienterede og udviser handlekraft, når

 • vi er proaktive og søger at præge udviklingen af kommunens serviceydelser
 • vi er omstillingsparate
 • vi sætter klare mål
 • vi skaber resultater gennem handling
 • vi prioriterer spillerum, initiativer og kreativitet frem for stram kontrol og gamle traditioner
 • vi gennem dialog og samarbejde inddrager berørte parter for at opnå de bedste resultater
 • vi synliggør både mål og resultater.