Skip to content back to nav
 
 

Egedalkort

Per kort.jpg

Velkommen til Egedalkortet, som er et GIS- og kortsystem til borgerne i Egedal Kommune

Egedalkortet kan du se forskellige kort over Egedal Kommune og i sidemenuen Matrikel ligger der et matrikelkort, hvor du kan søge efter informationer om den enkelte matrikel.


Der er også mulighed for at søge efter en bestemt adresse eller matrikelnummer og så blive zoomet ind på det valgte.

 
Du finder det i menuen 'Søg'. Du kan også udskrive et kortudsnit eller lave en pdf fil, disse funktioner ligger i menuen 'Udskriv', se mere under menuen 'Hjælp'.

 
Udover informationer om matriklerne, kan du få informationer om lokalplaner, sociale tilbud, skoler og meget andet.

 
Rundt omkring på hjemmesiden ligger der kortudsnit fra Egedalkortet, hvor du vil kunne se specifikke kortudsnit. Men alle temaer kan ses samlet i Egedalkortet.

 
Har du problemer med udskrivning til pdf, så klik i linjen øverst på kortet og vælg 'Hent fil'.