Skip to content back to nav
 
 

Studerende

praktik.jpg

Læs om Klub Egedal som praktiksted

Klub Egedal har 8 fritids-og ungdomsklubber med tilsammen ca.2000 børn og unge mellem 10 og 18 år. og ca. 75 medarbejdere med fælles områdeledelse.

På klubberne modtager vi børn indenfor normal området og arbejder med inklusion i forhold til diagnose børn og fokus børn.

Vi tilbyder Børn og Unge som specialisering.

Klubberne har individuelåbningstid mellem 11.30-22.00 I skoleferier er der  ændringer i åbningstiden og ungdomsklubben har lukket.

På alle klubber er der pædagogisk uddannet personale og uuddannet klubassistenter ansat.

Den daglige leder eller praktikvejlederen er kontaktperson på den enkelte klub.

Som studerende i Klub Egedal vil du få mulighed for at få en varieret og lærerig praktik, uanset hvilken praktik du er i, og du vil være i et team af dygtige medarbejdere/pædagoger og vil få rig mulighed for at udfolde dig i den pædagogiske praksis.

Du vil derudover møde en vejleder, samt en personalegruppe der har et højt fagligt niveau, er engagerede og som følger med i udviklingen på det pædagogiske område.

I Klub Egedal arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Vi arbejder med at styrke børn og unges sociale kompetencer. Vi vægter nærvær og samvær med troværdige voksne således, at det enkelte barn har mulighed for at udvikle sin identitet og sit selvværd, for derigennem at kunne danne ligeværdige relationer.

Vi samarbejder desuden med andre faggrupper: Skoler, Sfo'er, SSP, CSS (center for social service) Ung Egedal, områdebestyrelser, samt forældreråd.

Som praktikvejleder er man forpligtet til, at være informeret om praktik kravene inden for pædagoguddannelsen, derfor er det Klub Egedals mål, at alle vejledere skal tage Praktik Diplom uddannelsen. I foråret 2018 har Klub Egedal fået uddannet 4 vejledere.

I Klub Egedal har vi fokus på alle linjefag, men de enkelte klubber har forskellige værksteder med forskellig fokus. Derfor er det en god ide at tjekke den enkeltes klub ud, inden du vælger praktiksted, hvis du har et bestemt linjefag du vil arbejde ud fra.....

Dog arbejder alle klubber med Sundhed, Krop og Bevægelse, samt Inklusion og Trivsel.

På de enkelte klubbers hjemmeside, kan du finde link til klubbens praktikbeskrivelse.