Skip to content back to nav
 
 

Mobbepolitik

Per mobning.jpg

Her kan du læse klub Egedals trivsel- og mobbepolitik

Trivsel i klubben - Mobning forbudt

Alle børn og unge har ret til, at være en del af fællesskabet gennem aktiv deltagelse. Kun gennem aktiv deltagelse bliver der tale om reel trivsel, læring og udvikling. Der skal være fokus på børn og unges ressourcer, og de skal møde anerkendende aktive voksne som er nærværende og som tager ansvar for det enkelte barn trivsel. 

Når vi i klub Egedal oplever mobning griber personalet konsekvent ind. Der vil blive ringet til offerets forældre for at orientere forældrene om episoden, og for at sikre at forældrene kan drage den nødvendige omsorg for barnet.

Mobberens eller mobbernes forældre kontaktes og bliver indkaldt til møde næste eftermiddag eller i samme uge som mobningen har fundet sted.

Børn har ret til!

 • Beskyttelse
 • At få deres fundamentale behov dækket
 • At være aktiv deltager i eget liv - at blive hørt, egne meninger osv.

I Klub Egedal har alle klubber trivsels regler som er blevet udarbejdet sammen med klubbens medlemmer. Trivsels reglerne skal overholdes af alle i klubben.

Klub Egedal har følgende trivselsværdier:

 • Respekt
 • Tolerance
 • Mod
 • Omsorg

Mobning

Der er rigtig mange børn og unge som har dyrebare venskaber, som i nogle tilfælde er for livet, men alt for mange børn mobbes og er ikke glade.

Gode venskaber sætter spor i dig for resten af livet, det samme gør mobning. Det kan være ensomhed, manglende tro på sig selv og egne evner, som følger dig i dit ungdoms- og voksenliv. Undersøgelser viser også at mobberne ofte også får vanskeligheder i deres liv.

Alle har et ansvar

Vi har alle et ansvar for, at børn og unge trives - det vil sige at der er plads til alle, og at alle kan have en god dag i skolen og i klubben.

Du kan være med til at gøre en forskel ved at tage ansvar, turde sige stop når du ser mobning og turde snakke om det når der er behov for det. Egentlig handler det bare om at opføre sig ordentlig overfor andre!

Mobning gør ondt og du kan være med til at gøre en forskel!

4 gode råd:

 • Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om mobningen. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for de børn, der mobbes.
 • Fortæl om mobningen til en klubmedarbejder eller en lærer, du har tillid til. Når mobning sker, er det klubbens, klubmedarbejdernes, skolens og lærernes ansvar at få det stoppet.
 • Sig stop, i stedet for passiv tilskuer. Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at grine med, når nogen mobbes og i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen.
 • Vær venlig og inviterende over for pigen eller drengen der mobbes. Snak med mobbeofferet og invitér med i leg eller aktivitet.

Elektronisk mobning

Elektronisk mobning er fællesbetegnelsen for mobning der foregår via en smartphones, mobiltelefon (SMS, MMS) eller en computer (E-mail, Facebook, Chat, mm.)

Den moderne teknologi har medført nye måder for børn at mobbe på. Måder der kan være værre for offeret, end at stå ansigt til ansigt med sin mobber…

Vi ser med stor alvor på denne form for mobning i

klubberne!. Når vi finder ud af, at det foregår, tager vi straks en snak med de implicerede børn samt deres forældre…

Hvad er mobning?

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gentagne gange eller over en periode, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mobning er når drillerier bliver pinefulde og afvisende.

Mobning kan være:

 • Verbal - f.eks. øgenavne
 • Social- f.eks. bliver holdt udenfor
 • Materiel - f.eks. få ødelagt sine ting
 • Psykisk - f.eks. blive truet eller tvunget til noget
 • Fysisk - f.eks. blive slået eller sparke

Hvem bliver mobbet?

Enhver kan blive mobbet - både børn og voksne - og mange bliver mobbet uden særlig grund.

Hvem mobber?

Der findes ikke en typisk mobber; alle - både børn og voksne - kan mobbe på et eller andet tidspunkt. Det er i virkeligheden ikke særligt konstruktivt at fokusere på mobberen. Vi bør i stedet koncentrere os om mobningen.

Hvorfor mobber man?

Man mobber af flere forskellige grunde, f.eks.:

 • Man er jaloux
 • Man bliver selv mobbet
 • Man vil være sej (mest drenge)
 • Man vil skabe sammenhold (mest piger)
 • Man vil vise sig
 • Man vil have opmærksomhed
 • Man vil afreagere

Hvilken skade gør mobning?

Mobning gør børn kede af det, får dem til at skamme sig og føle sig ensomme. De mister deres selvtillid, bliver indadvendte og måske syge. De prøver at fortrænge mobningen som de måske oven i købet selv føler sig skyld i, f.eks. på grund af deres etniske baggrund eller deres evner.

Mobning er ødelæggende for børns trivsel, selvværd og indlæring.

Hvorfor bliver der ikke gjort noget?

Fordi vi voksne ofte siger, at det kan børnene selv klare. Vi overser og bagatellisere mobning, fordi vi selv har oplevet det, og mener at man bliver hærdet af det.

Langtidseffekten for en stor del af mobbere, kan ofte få konsekvenser senere i livet, med kriminalitet eller kriminelle handlinger, ødelæggelse af ting, vandalisme, graffiti m.m.

Hvad kan vi gøre?

Mobning er et fællesansvar mellem forældre - lærere - pædagoger.

Det kan blive trist at gå i skole/klub, ikke kun for de børn der bliver mobbet, men for enhver som ser mobning og måske føler sig nødsaget til, at medvirke, fordi de ellers er bange for selv, at blive mobbet eller holdt udenfor.

Vi vil derfor opfordre jer børn såvel som forældre til at reagere, hvis I hører eller ser noget, der ligner mobning. Jo tidligere der bliver grebet ind, jo bedre.

Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe nogen!

Eks. på trivselsregler

Trivselsregler for at være en god kammerat:

Medlemmerne i den enkelte klub inddrages i udformningen af trivselsregler.

Mobning er forbudt i klubben og derfor er der udarbejdet følgende trivselsregler:

 • Man skal have respekt for andre - være stille når andre taler
 • Sige noget til mobberen, når man oplever mobning
 • Kontakte voksne når man oplever mobning
 • Respektere hinanden som man er og forskelligheder
 • Ikke holde nogen udenfor.
 • Man må ikke holde andre udenfor med vilje.
 • Man skal respektere hinanden.
 • Man må ikke drille andre med deres tøj, ting, talemåde eller hudfarve.
 • Man skal lade andres ting være i fred.
 • Man må ikke sparke, slå eller true andre.
 • Man må ikke kalde andre ved øgenavne.
 • Man må ikke bagtale andre.

 Medlemsaktiviteter

Klubberne i Klub Egedal laver løbende aktiviteter og projekter som fremmer trivsel og er inkluderende. Der laves også projekter om mobning og venskaber. Her laver vi bl.a. musik, film/videoer, badges og plakater om disse emner. Nogle af tingene bliver lagt ud på Youtube.