Skip to content back to nav
 
 

Inklusion

Per inklusion.jpg

Her kan du læse Klub Egedals inklusionspolitik.

Inklusion handler om aktiv deltagelse i fælleskabet og om at minimere eksklusion.

At være en del af fællesskabet har afgørende betydning for barnets videre udvikling. 

Inklusion er et fagligt målperspektiv for velfærdsprofessionerne i bestræbelserne for at skabe inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle mennesker har ret til at være aktive deltagere 

Formål for dagtilbud

§ 7.

Stk. 2.
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3.
Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4.
Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund

Hvorfor fællesskabet som udgangspunkt i pædagogisk praksis?

 • Mennesket som et socialt væsen
 • Individet og fællesskabet - Modsætningen og forudsætning for hinanden
 • Det forpligtende fællesskab, ansvar
 • Læring i fællesskabet - at skabe muligheder for deltagelse
 • Deltagelse kan kun læres ved deltagelse

Antagelser om det inkluderende fællesskab

 • Alle børn har ret til et fællesskab
 • Alle børn har brug for at blive set og hørt
 • Alle børn er forskellige og skal behandles forskelligt - det er tilladt at behandle børn forskelligt i fællesskabet
 • Den voksne er tilrettelægger af børns muligheder for udvikling, trivsel og læring
 • Den voksne understøtter barnets muligheder for deltagelse

Inkluderende pædagogik - hvad kræver det?

 • Høj pædagogisk faglighed; metoder til analyse og refleksion, rutiner i videndeling, opmærksomhed på barnets ressourcer og deltagelsesmuligheder, viden om børns interesser
 • Tydelige, deltagende, engagerede og nærværende pædagoger/voksne
 • Parathed til forandringer og ændringer i egen organisation

Tegn på inklusion:

 • Klubben inkluderer flere udsatte børn og unge med diagnoser uden støtte.
 • Når fokusbørn selv søger aktiviteter og selv igangsætter aktiviteter.
 • Når fokusbørn deltager i aktiviteter med andre børn og unge.
 • Når vi bringer fokusbørn kompetencer og ressourcer i spil, således at det styrker deres selvværd og accepten af dem i forhold til øvrige medlemmer.
 • Når fokusbørn aktivt bruger de voksne
 • Når alle voksne arbejder inkluderende