Skip to content back to nav
 
 

Om klub Egedal

Per logo

Her kan du finde information om klub Egedal.

Klub Egedal

Klub Egedal består af 8 fritidsklubber, 5 ungdomsklubber samt 2 ungehuse.

Klubberne er et mødested og et læringsrum for børn og unges trivsel, udvikling og læring. I klubberne er der rum og plads til at udfolde sig kreativitet og fysisk. Der er fokus på nærvær, fællesskab og masser af positive oplevelser gennem aktiviteter, arrangementer.

Medlemmerne har medbestemmelse og involveres i tilbuddene på forskellig vis.

Klub Egedals pædagogiske principper og værdier


Klub Egedal er underlagt FN´s børnekonvention og arbejder efter dagtilbudsloven, Egedal kommunes almene børne- og ungepolitik, samt kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Overordnede mål og opgaver

Med baggrund i ovenstående og Egedal kommunes 5 overordnende værdier

 • Helhed
 • Respekt
 • Engagement
 • Ansvarlighed
 • Resultatorientering og handlekraft er Klub Egedals overordnede mål.

"I samarbejde med børn, unge og forældre, at skabe fritidstilbud med et højt aktivitets- og serviceniveau. Tilbud hvor børn og unge er aktive og har indflydelse på deres hverdag, og som medvirker til at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring".

Klub Egedal har særligt fokus på.

 • Trivsel og sundhed
 • Udvikling
 • Læring
 • Medlemsdemokrati
 • Inklusion
 • Helhed

 

Fritidsklubberne er for 4-7.klasse, 3.klasse kan starte 1.april

Ungdomsklubber/Ungehuse er et tilbud fra 7.klasse - 18 år.