Skip to content back to nav
 
 

Foto Etiske Retningslinjer

Klub Egedal logo

Valg og brug af billeder vurderes ud fra Klub Egedals foto etiske retningslinjer.

 • For valg og brug af billeder til klubbens hjemmeside, klubbens instagram, klubbens Facebook, intern og ekstern informationsmateriale vurderer vi hvert foto ud fra følgende kriterier og etiske retningslinjer:

  • Forældremyndighedsindehaverne skal have givet skriftlig tilladelse til at der må benyttes billeder af deres barn/børn på det givne medie. Dette gøres i Easykom.

  • Forældremyndighedsindehaverne kan til enhver tid trække tilladelsen til brug af billeder af barnet tilbage. Dette gøres ligeledes i Easykom samtidig med at der sendes en mail til klub.egedal@egedal.dk med oplysninger om barnets navn, klub og hvilken/hvilke tilladelser der er trukket tilbage. Hvis tilladelsen til brug af billeder af barnet på elektroniske medier tilbagetrækkes, fjernes alle billeder barnet fremstår på.
   Gælder tilbagetrækningen af tilladelsen brug af billeder på/i trykte materialer, vil tilbagekaldelsen kun gælde fremadrettet og ikke for allerede trykt materiale.

  • Det valgte foto skal vise noget om klubben og/eller den pædagogiske aktivitet.

  • Fotoet må ikke kunne opfattes krænkende/ydmygende på barnet eller dets pårørende.

  • Der skal tages hensyn til religion og kultur.