Skip to content back to nav
 
 

Coronavirus

Corona

Coronavirus medfører lukning af klubberne i 2 uger.

Som en konsekvens af det nationale beredskab for at inddæmme Covid-19 virussen,
vil klubberne i Klub Egedal have lukket i det kommende 2 uger, - helt præcist i perioden
fra d.16.3-27.3. begge dage inkl.
Dette er også gældende for vores Ungdomsklubber og Ungehuse.
Vi opfordrer derudover også forældre til at holde deres børn hjemme i torsdag og
fredag i uge 11 det omfang det overhovedet er muligt.
Klub Egedal