Skip to content back to nav
 
 

Info om Persondata

Egedal Kommune passer godt på persondata om dig og dine børn

Fredag den 25. maj træder EUs nye persondatabeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen stiller øgede krav om sikkerhed i forhold til håndtering af personoplysninger. Center for Skole og Dagtilbud har analyseret alle de arbejdsgange og digitale systemer, hvor vi håndterer personoplysninger og gennemført en række indsatser, som sikrer sikkerheden for jer og jeres børns personoplysninger.

Formålet med håndtering af personoplysninger i bl.a. it-systemer på skoler, i dagtilbud og i andre institutioner er, at pædagoger, lærere, ledere, børn, unge og forældre på det bedst mulige grundlag kan evaluere, kommunikere og samarbejde om at fremme børn og unges udvikling og læring. 

For at skabe rammerne for det bedste samarbejde og af hensyn til jeres sikkerhed, har vi fokus på, at der kun behandles de personoplysninger, der er nødvendige, at kun de rette har adgang, og at oplysningerne ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt. 

Vi har tydeliggjort en række politikker for håndtering af personoplysninger i vores systemer, som vi løbende følger op på bliver overholdt. Derudover kan I selv kontakte jeres institution for at få kendskab til, hvilke oplysninger om jer og jeres børn, vi behandler i systemerne, og hvilket formål behandlingen tjener.

 

Med venlig hilsen

Center for skoler og dagtilbud