Skip to content back to nav
 
 

Vores betalingssystem i klubberne

sødalen Betalinmgssystem
Her er link til klubbernes betalingssystem: https://klubegedal.easykom.net/login
Har du nogen spørgsmål eller oplever du udfordringer med systemet, må du endelig
ringe eller skrive til Klub Egedals sekretariat på 72 59 98 81, hvor Susanne vil 
sidde klar og besvare dit opkald eller på mail via klub.egedal@egekom.dk
Praktiske oplysninger:
Får du ny mail adresse, er det meget vigtigt, at du giver sekretariatet besked, 
da dette udløser et nyt login.
Det er ikke muligt at lave en decideret tank-op, men du kan under "adviseringer" 
bede om, at få en mail, når kontoen er nået et bestemt beløb.
Er dit barn på besøg i en af de øvrige klubber i Egedal, skal vi gøre opmærksom på,
at kortet ikke kan benyttes.
Hvis dit barn ønsker overflytning til en anden klub, aftales dette med den 
pågældende klub og evt. restbeløb fra dit barns konto udbetales til din 
nem-konto. Hvorfor der efterfølgende skal indbetales via den nye klub. 
Er dit barn tilmeldt madordningen bliver barnets automatisk afmeldt og du skal 
aktivt tilmelde dit barn via den nye klub. Der udstedes et nyt medlemskort til 
dit barn.
Ved udmeldelse af klub, tilbageføres evt. restbeløb på dit barns konto til din 
nem-konto. Og evt. tilmeldte abonnementer afmeldes automatisk.
Mister dit barn sit klubkort, kan et nyt bestilles ved at kontakte sekretariatet. 
Et nyt medlemskort koster 20 kr.

Madordning:
Tilmelding til madordning via Easykom, sker via fanen "Abonnementer".
Her trykkes "tilmeld" (grøn knap) og kortoplysninger indtastes.
Herefter vil abonnementet blive trukket hver den 1. i måneden.
Ved tilmelding efter den første i en måned, træder abonnementet først i kraft den 
efterfølgende måned. Her kan efter aftale med klubben, indbetales på barnets kort, 
og så trækkes betalingen for indeværende måned i klubben.
Er man 100 % tilskudsberettiget, er klub kontingent gratis og det er gratis at være 
tilmeldt madordningen samt gratis at lave ting på værkstederne i klubben.
Er man delvis tilskudsberettiget (mellem 1-99 %) får man den aktuelle procentsats 
i tilskud.
Det vil sige, at den aktuelle procentsats modregnes klub kontingent. Det samme gør 
sig gældende ved tilmelding til madordningen. Tilskuddet beregnes altså automatisk, 
når dit barn køber i klubben eller du tilmelder dit barn madordningen via 
forældreindgangen. Ved tilmelding til madordning ses den fulde pris på siden, 
men ved opkrævning er tilskuddet beregnet og du bliver opkrævet prisen for 
madordning minus din procentsats.
Da det er indkomstbestemt om et barn er tilskudsberettiget, beregnes hver måned, 
det aktuelle tilskud og I vil derfor kunne opleve at i, i nogle måneder ikke har 
samme procentsats og dermed en forskellig pris for madordningen m.m.

Man kan få tilskud til:
 - Madordningen
 - Køb af mad, frugt, myslibar, bolle, toast m.m.
 - Kreative ting på værkstederne fx billeder, perler, rollespilsvåben m.m.

Man kan ikke få tilskud til:
 - Ture/kolonier (biografture, tivolitur, Vilde vulkaner, sommerkoloni m.m. )
 - Arrangementer (julefest, overnatning, LAN m.m. )
 - Dyreordning (kanin)
 - Medlemskort
Der gives ikke tilskud i Ungdomsklubber/Ungehuse

Nyt betalingskort
Får du nyt betalingskort, skal du huske at tilknytte dit nye kort til de abonnementer dit barn er tilmeldt (kanin/madordning). Det gør du ved at afmelde barnet abonnementet og dernæst tilmelde dit barn abonnementet igen.