Skip to content back to nav
 
 

Klubbens profil

P1140436.JPG

Ørnebjerg; en klub, et fristed med nærvær.

 På Ørnebjerg har vi en anerkendende pædagogik.

 Vi vægter følgende punkter højt i vores omgang med klubbens medlemmer.

- At være et lærings og dannelsesrum

- At have et inkluderende miljø

- At styrke medlemmernes sociale kompetencer

- At støtte medlemmerne i at danne relationer på tværs af alder og klassetrin

- At se den enkelte også i en større gruppe

- At være rummelige og nærværende

- At være lyttende i forhold til det enkelte medlem

- At der skabes rum og tid til dialog med medlemmerne

- At medlemmerne har medbestemmelse på klubbens aktiviteter

- At der er mulighed for det spontane i hverdagen

Vi er pr. 01/5-2020, 248 medlemmer i fritidsklubben, og fremmøde på ca. 50 medlemmer i aften-/ungdomsklubben. Derfor er vi, i forhold til andre klubber i kommunen, en lille klub, det gør at personalet har en god og bred indsigt i det enkelte barn. Vi har mulighed for at tilgodese børn, som har brug for et "stille" miljø, og vi har sjældent ventetid på vores værksteder.

Vores medlemmer har medindflydelse, derfor holder vi jævnligt møder hvor små og store emner kan tages op. Udover de planlagte aktiviteter, finder vi i hverdagen plads til det spontane. Vi lytter til de forslag medlemmerne kommer med omkring ture og arrangementer, og prøver så vidt det er muligt, at føre dem ud i livet.

Personalet i klubben: Vi er nye og gamle personaler, i forskellige aldre, af forskelligt køn; men er alle kønne. Vi er både til udvikling og traditioner, nytænkning og tryghed og ikke mindst er vi alle engagerede positive mennesker.

Hygge og samvær. På værkstederne i klubben må man gerne sidde og hygge, selvom man ikke laver noget kreativt. Dette giver social samvær på tværs af alder og klassetrin, og kan være med til at skabe nye venskaber.

Vi har et bredt udvalg af fysiske aktiviteter.  Dette kan bl.a. være forskellige boldturninger, såsom håndbold, fodbold, høvdingbold og stikbold. Vores sal er indrettet således, at man kan spille med læderbold, hvilket medlemmerne er meget glade for. I salen bliver der også spillet bordtennis, hockey, løbet på rulleskøjter og hoppet i hoppeborg.

Vores udeområde er med multibane. Derudover har vi to alm. fodboldbaner, vores egen skov og bålplads, samt to nedgravede trampoliner. Vi har kaningård med 13 kaniner, og lidt unger.

Alle er velkommen. De arrangementer der forgår i fritidsklubben f.eks. overnatninger, fester m.m. har ingen begrænsninger på antallet af medlemmer som kan deltage. Vi deler heller ikke overnatning i fritidsklubben op i klasse trin. Da vores overnatninger er med til at danne relationer på tværs af alder og klassetrin.

I er altid velkommen til at komme fordi

Ørnebjerg fritidsklub og ungdomsklub er en klub med nærvær og et rart frirum for alle medlemmer.