Skip to content back to nav
 
 

Fritidsklubben

Cafe

Masser af spændende aktiviteter

Ørnebjerg fritidsklub har et bredt udvalg af fysiske aktiviteter

Dette kan bl.a. være forskellige boldturninger, såsom håndbold, fodbold, høvdingbold og stikbold. Vores sal er indrettet således, at man kan spille med læderbold, hvilket medlemmerne er meget glade for. Vi spiller også bordtennis, hockey, går på stylter og hopper i hoppeborg.

Vores udeområde er med multibane og en amerikansk fodboldbane, en alm. fodboldbane, vores egen skov og bålplads, samt to nedgravede trampoliner.

Kaningård med 14 kaniner.

Værksteder og andre aktiviteter


Klubben har trådløst netværk, så vores medlemmer kan bruges deres egen iPad og bærbare computer m.m. Klubben dækker IKKE skader på eget hardware og software eller mobiltelefoner som er medbragt i klubben.

Klubben gør brug af tidsbegrænset spilletid omkring computer og iPad, fordi det modvirker et dagligt overforbrug af computer og iPad. Flere medlemmer har mulighed for at få en computer og iPad tid, og medlemmerne benytter sig i bredere omfang af vores andre aktivitetstilbud. 

Overnatning i klubben

Overnatninger starter typisk fredag kl. 18.00 og slutter lørdag kl. 8.00, aftenen starter med fællesspisning og der serveres natmad, med ingen morgenmad. Der kan være forskellige temaer for overnatning.

Film og PC overnatning starter kl. 19.00 og slutter lørdag kl. 8.00, der serveres KUN natmad. En overnatning hvor man spiller computer og ser film hele natten. Vores medlemmer må gerne tage deres egen computer med til denne overnatning.

Fællesovernatning starter fredag kl. 18.00 og slutter lørdag kl. 8.00, aftenen starter med fællesspisning og der serveres natmad, men ingen morgenmad. En overnatning hvor alle klubbens aktiviteter kan benyttes.

Når der er overnatninger i klubben, er der INGEN begrænsning på, hvor mange fritidsklub medlemmer som kan deltage, Ørnebjerg fritidsklub deler heller ikke overnatning op i klasse trin. Da vores overnatninger er med til at danne relationer på tværs af alder og klassetrin.

Ture ud af huset

Mange af vores ture foregår i ferier og på fridage, det sker også, at vi tager på ture i hverdagen.

Der er mange muligheder for ture, det kan f.eks. være bowling, skøjtning, biografture, teaterture, fodboldkampe, shoppeture, fisketure. Vi har også en årlig weekendtur.

I sommerferien samarbejder vi med de andre klubber i kommunen om ture. Det giver os mulighed for at tage på længere ture, det kan f.eks. være Bonbon land og Sommerland Sjælland. Koloni i uge 26 med Stengårdens FK, samt Vilde Vulkaner i Vordingborg

Tilmelding til overnatning, ture m.m.

Når vi arrangerer forskellige ting, som f. eks. overnatninger, weekendture, og andre ture ud af huset, kan børnene få en seddel med hjem, eller den kan hentes på denne hjemmeside.

Ved tilmelding til ture m.m. vil der være en tilmeldingsslip, som I skal udfylde,
det er vigtigt, den afleveres til tiden, da der oftest skal bestilles billetter, pladser og lignende. For sen tilmelding kan betyde, at Jeres barn ikke kan komme med på tur.

Betalingen for ture ser vi helst ved tilmelding,

Medlemmerne har medbestemmelse på Ørnebjerg fritidsklub

Vi planlægger aktiviteter for 3 måneder ad gangen. Vi finder dette hensigtsmæssigt, fordi vi vægter medlemsdemokrati højt, og vil gerne igennem hele året, være lydhøre overfor medlemmernes ønsker samt være medspillere til det, der rør sig i medlemmernes hverdag.

Forsikring

I skal være opmærksomme på, i selv hæfter for en ituslået rude, eller andre større skader jeres barn kan komme til at forvolde.

Ørnebjerg fritidsklubs åbningstider er mandag til torsdag kl. 14.00-17.30. Samt fredag kl. 14.00-17.00. 

 

Ørnebjerg fritidsklub, er en klub med nærvær og frirum for alle medlemmer.

I er altid velkomne til at komme forbi klubben, eller ringe hvis I har spørgsmål.