Skip to content back to nav
 
 

Trivselspolitik

I Fritidsklubben Hampen har vi en aktiv mobbepolitik.
Vi er meget opmærksomme på mobning og slår hurtigt og hårdt ned på det, med forældreinddragelse fra første færd.

Trivsel i klubben - Mobning forbudt


Klubben har en trivselspolitik som er udarbejdet sammen med medlemmerne. Trivselsreglerne skal overholdes af alle.  Medlemmer og forældre skal ved indmeldelse skrive under på at de har læst vores trivselsregler og har snakket sammen om trivselsreglerne.
I klubben har vi følgende trivselsværdier:

 • Respekt
 • Tolerance
 • Mod
 • Omsorg


Der er rigtig mange børn og unge som har dyrebare venskaber som i nogle tilfælde er for livet, men alt for mange børn mobbes og er ikke glade. 
Gode venskaber sætter spor i dig for resten af livet , det samme gør mobning , - det kan være ensomhed, manglende tror på sig selv og egne evner som følger dig i dit ungdomsliv og i dit voksenliv. Undersøgelser viser også at mobberne ofte også får vanskeligheder i deres liv.

Du kan være med til at gøre en forskel ved at tage ansvar, turde sige stop når du ser mobning og turde snakke om det når der er behov for det. Egentlig handler det bare om at opføre sig ordentlig overfor andre!

Bliv Ridder i Mobbeland
Mobning gør ondt og du kan være med til at gøre en forskel! 
5 råd til Ridder i Mobbeland

•    Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om mobningen. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for de børn, der mobbes.
•    Fortæl om mobningen til en klubmedarbejder eller en lærer, du har tillid til. Når mobning sker, er det klubbens, klubmedarbejdernes, skolens og lærernes ansvar at få det stoppet. 
•    Bliv ridder i mobbeland i stedet for passiv tilskuer. Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at grine med, når nogen mobbes og i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen.
•    Vær venlig og inviterende over for pigen eller drengen der mobbes. Snak med mobbeofferet og invitér med i leg eller aktivitet.  
Vi har alle et ansvar for, at børn og unge trives -det vil sige at der er plads til alle og at alle kan have en god dag i skolen og i klubben.

Hvad er mobning?
En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gentagne gange eller over en periode, bliver udsat
for negative handlinger fra en eller flere personer. 
Mobning er når drillerier bliver pinefulde og afvisende.
Mobning kan være:

 •  Verbal ( f.eks. øgenavne) 
 •  Social ( f.eks. bliver holdt udenfor) 
 •  Materiel ( f.eks. få ødelagt sine ting) 
 •  Psykisk ( f.eks. blive truet eller tvunget til noget) 
 •  Fysisk ( f.eks. blive slået eller sparket) 


Hvem bliver mobbet?
Enhver kan blive mobbet - både børn og voksne - og mange bliver mobbet uden særlig grund.

Hvem mobber?
Der findes ikke een typisk mobber; alle - både børn og voksne - kan mobbe på et eller andet tidspunkt. Det er i virkeligheden ikke særligt konstruktivt at fokusere på mobberen. Vi bør i stedet koncentrere os om mobningen.

Hvorfor mobber man? Hvorfor mobber man? 

 • Man mobber af flere forskellige grunde, f.eks.:
 • Man er jaloux 
 • Man bliver selv mobbet 
 • Man vil være sej ( mest drenge ) 
 • Man vil skabe sammenhold ( mest piger) 
 • Man vil vise sig 
 • Man vil have opmærksomhed 
 • Man vil afreagere 


Hvilken skade gør mobning? 
Mobning gør børn kede af det, får dem til at skamme sig og føle sig ensomme. De mister deres selvtillid, bliver indadvendte og måske syge. De prøver at fortrænge mobningen som de måske oven i købet selv føler sig skyld i, f.eks. på grund af deres etniske baggrund eller deres evner.

Mobning er ødelæggende for børns trivsel, selvværd og indlæring.
Hvorfor bliver der ikke gjort noget?
Fordi vi voksne ofte siger, at det kan børnene selv klare. Vi overser og bagatellisere mobning, fordi vi selv har oplevet det, og mener at man bli`r hærdet af det.
Langtidseffekten for en stor del af mobbere, kan ofte få konsekvenser senere i livet, med kriminalitet eller kriminelle handlinger, ødelæggelse af ting, vandalisme, grafitti m.m

Hvad kan vi gøre ?
Mobning er et fællesansvar mellem forældre - lærere - pædagoger.
Det kan blive trist at gå i skole/klub, ikke kun for de børn der bliver mobbet men for enhver som ser mobning og måske føler sig nødsaget til at medvirke, fordi de ellers er bange for selv at blive mobbet eller holdt udenfor.
Vi vil derfor opfordre jer børn såvel som forældre til at reagere, hvis I hører eller ser noget, der ligner mobning. Jo tidligere der bliver grebet ind, jo bedre.
Ingen kan hjælpe alle -men alle kan hjælpe nogen !

Børn har ret til !
- beskyttelse
- at få deres fundamentale behov dækket
- at være aktiv deltager i eget liv (at blive hørt, egne meninger o.s.v.)

Trivsels-regler for at være en god kammerat:
Medlemmerne inddrages i udformningen af nedenstående trivselsregler.
Mobning er forbudt i klubben og derfor er der udarbejdet følgende trivsels-regler.

Man skal have respekt for andre - være stille når andre taler
Sige noget til mobberen, når man oplever mobning
Kontakte voksne når man oplever mobning
Respektere hinanden som man er og forskelligheder
Ikke holde nogen udenfor.
Man må ikke holde andre udenfor med vilje. 
Man skal respektere hinanden. 
Man må ikke drille andre med. deres tøj, ting, talemåde eller hudfarve. 
Man skal lade andres ting være i fred. 
Man må ikke sparke, slå eller true andre. 
Man må ikke kalde andre ved øgenavne. 
Man må ikke bagtale andre.