Skip to content back to nav
 
 

Hampens Klubråd

Klubråd Hampen

Vil du have indflydelse på din fritid og klub?

Hampens klubråd består af børn og unge på tværs af de forskellige årgange, som ønsker at have medbestemmelse i klubben. Her har vores medlemmer mulighed for at blive hørt, øve deres demokratiske forståelse og tage ejeskab over egen klub, når vi sammen diskuterer forslag og idéer til at forbedre klubbens hverdag.

Klubrådet har et årligt budget på 10.000 kr. 

(opdateret januar 2021)