Skip to content back to nav
 
 

Studerende

praktik.jpg

Læs om Stengården som praktiksted

Stengården Byggelegeplads er en del af Klub Egedal, som består af 8 fritids- og ungdomsklubber med tilsammen ca. 2000 børn og unge mellem 9-18 år og ca. 75 medarbejdere og fælles områdeleder.

På klubben modtager vi børn indenfor normalområdet og arbejder med inklusion i forhold til diagnose børn og fokus børn.

Som studerende på Stengårdens Byggelegeplads vil du få mulighed for at få en varieret og lærerig praktik, uanset hvilken praktik du er i, og du vil blive en del af et team af dygtige medarbejdere/pædagoger og få rig mulighed for at udfolde dig i den pædagogiske praksis.

Du vil derudover møde en vejleder med diplomvejleder uddannelsen, samt en personalegruppe der har et højt fagligt niveau, er engagerede og som følger med i udviklingen på det pædagogiske område.

I Klub Egedal arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Vi arbejder med at styrke børn og unges sociale kompetencer. Vi vægter nærvær og samvær med troværdige voksne således, at det enkelte barn har mulighed for at udvikle sin identitet og sit selvværd, for derigennem at kunne danne ligeværdige relationer.

Vi samarbejder med andre faggrupper: Skoler, Sfo'er, SSP, CSS (center for social service) Ung Egedal, forældreråd samt områdebestyrelse.

Når du som studerende kommer på dit første besøg på vores klub, forventer vi at du har læst om vores klub på vores hjemmeside. Ligeledes forventer vi at du sætter dig ind i hvilken aldersgrupper vi arbejder med.

Du vil blive vist rundt på klubben af din praktikvejleder og samtidig få hilst på resten af personale gruppen. Desuden vil vi snakke arbejdsplan og om du har særlige behov vi skal tage hensyn til.

Du skal give tilladelse til indhentning af straffe-og Børne attest, dette vil blive sendt til din E-boks

Ved praktik start ligger der en arbejdsplan klar, og de første uger kommer du rundt i klubben og lærer huset at kende, både personale, værksteder/aktiviteter og praksis.

I praktikperioden, vil du modtage vejledning af din praktikvejleder 1 time om ugen. Denne time har du alene med din vejleder og den tilrettelæggelse i samråd med din vejleder. Du kan derudover altid henvende dig til dine kollegaer og spørge om råd og vejledning når og hvis du har brug for det.

Når du starter din praktik forventes det at du viser interesse, engagement og er åben og klar til nye udfordringer

Vi tilbyder Børn og Unge som specialisering.

Da praktikken er den praktiske pædagogiske del af din uddannelse stiller UCC krav om, hvad din praktik skal indeholde og hvilke kompetence mål, hvilke  kundskaber og færdigheder der skal arbejdes med og i sidste ende vurderes ud fra.

Læs mere på den enkelte klubs praktikbeskrivelse på seminariets hjemmeside.

Læs Stengårdens praktikbeskrivelse her