Skip to content back to nav
 
 

Personale

En velfungerende medarbejderstab er hjørnestenen i klubben. Derfor er graden af ansvar og medbestemmelse stor for medarbejderne.
Vi bygger bl.a. vores virke på medarbejdernes forskellige kvalifikationer og kompetencer, da de er vores vigtigste ressource.

Vi kan med vores spredning i alder, køn, erfaring og interesser sammen med børnene og de unge, gøre klubben til et dejligt, inspirerende og alsidigt sted at være.