Skip to content back to nav
 
 

Forældreråd

Formålet med forældrerepræsentanter på Byggelgepladsen Stengården er at fremme et godt samarbejde mellem klub og hjem.

Formålet med forældrerådet er at virke som bindeled mellem Områdebestyrelse og forældrekreds, for der igennem at styrke kontakten og øge forståelsen mellem Klub Egedal, hjem og Stengården.

Forældrerådet består af højst 7 repræsentanter, 5 forældrerepræsentanter fordelt på 4 til 8 klassetrin, 2 klubrepræsentanter fra Byggelegepladsen Stengården bestående af 1 medarbejder og lederen.

Mindst 4 gange årligt - i efterår og foråret - afholdes forældrerådsmøder.

På disse møder orienteres om aktuelle forhold på Stengården. Forældrerådet kan desuden ønske en drøftelse af udvalgte temaer af betydning for Fritids- og Juniorklubben.

Dagsorden og indholdet på disse møder tilrettelægges af forældrerådsformanden og lederen..

Forældrerådet kan, hvis det findes nødvendigt være med til at løse afgrænsede opgaver. Tidligere har klubben gjort brug af forældre til julehygge- og sommerfestarrangement.

Referatet fra forældrerådsmøderne offentliggøres på hjemmesiden.